Skip to content
Pagina 1 van 4
Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark (gesubsidieerd)
Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Gebruik dan het inschrijfformulier BSO.

Gegevens kind:


Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark (gesubsidieerd)

Gegevens ouder/verzorger 1:

Gegevens ouder/verzorger 2:

Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark (gesubsidieerd)

Inschrijven

Gewenste dagdelen (max. 2 dagdelen)

Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark

Basisgroepen

Je kind wordt in een vaste basisgroep, conform de wettelijke regels uit de Wet kinderopvang geplaatst. Met ondertekening van dit formulier geef je ons gedurende de hele overeenkomst met SWW Kinderopvang toestemming om je kind(eren) tijdelijk in een andere basisgroep te plaatsen tijdens uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld wanneer groepen samengevoegd worden vanwege een lager kindaantal, tijdens vakantietijd of tijdens een extra activiteit.

Toestemming

Het is belangrijk dat wij over een aantal zaken weten of je toestemming geeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het maken van foto’s, het invullen van het kindvolgsysteem of het slapen op de buik. Voor de eerste opvangdag en eens per jaar dien je dit in te vullen in ons ouderportaal. Tussentijdse wijzigingen kun je aanbrengen en moet je dan ook melden via info@swwbv.nl.

Tenslotte verklaar je hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ons privacy protocol, te vinden op onze site www.swwkinderopvang.nl, en ga je akkoord met het verwerken van je persoonsgegevens.
Wissen
Back To Top