Skip to content

Het is prettig als we zo goed mogelijk aansluiten bij jouw behoeften. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden en daarbij behorende voorwaarden en tarieven. Goed om te weten: al onze tarieven zijn inclusief voeding en luiers. En voor de BSO zijn de tarieven ook inclusief vervoer van en naar school, vervoer naar sportclubs en verenigingen.

Met de rekenhulp van de belastingdienst kun je eenvoudig berekenen wat de netto maandkosten zijn voor kinderopvang. De netto kostprijs voor kinderopvang is het bedrag dat je betaalt na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Maak een proefberekening van jouw situatie op de site van de Belastingdienst.

Voor een persoonlijke berekening van het aantal opvanguren kun je contact opnemen met onze administratie. Mail: info@swwbv.nl

Tarieven Kinderopvang 0-4 jaar
Prijs/uur
KOV 52 weken
€ 9,87
KOV 47 weken
€ 10,17
KOV Flexibel
€ 11,72
Max. vergoeding Belastingdienst
€ 10,25

Kinderopvang – 52 weken contract

 • 52 weken per jaar op vaste dagen kinderopvang en de mogelijkheid om dagen te ruilen of compenseren. Je betaalt altijd een vast maandbedrag.
 • Voor gemiste dagen bouw je een ruilservice tegoed op. Zo kun je op een ander moment een gemist dag(deel) inhalen, mits er plek is op de groep. Dit tegoed is zes maanden geldig: 30 dagen voor afmelding en 5 maanden na afmelding.
 • Een compensatiedag dient minimaal 15 dagen van tevoren aangevraagd te worden. Wij beoordelen de aanvraag 2 weken voorafgaand aan de desbetreffende dag, je hoort van ons of er plek is op de groep.
 •  Je kunt een ruilservice tegoed opbouwen van maximaal 50 uur.


Kinderopvang – 47 weken contract:

 • 47 weken per jaar op vaste dagen kinderopvang. De 5 vakantieweken regel je zelf een alternatief.
 • Welke 5 vakantieweken je geen opvang wenst, stel je vooraf vast. Dit mag je tot 4 weken voor de aangegeven vakantieweek wijzigen.
 • In dit contract heb je geen mogelijkheid om gemiste contracturen te compenseren. Je kunt tegen betaling van hetzelfde tarief wel een extra dag(deel) afnemen, mits er plek is op de groep.
 • Bij het 47 weken contract start je met een negatief tegoed, deze werk je weg door dagen af te melden in het ouderportaal. Te weinig afgemelde uren worden aan het eind van het kalenderjaar extra in rekening gebracht.


Kinderopvang – Flexibel contract:

 • Kinderopvang op wisselende dagen in de week.
 • Je betaalt alleen wat je afneemt met een minimum van 5 uur in de week.
 • Uiterlijk drie weken van te voren geef je de gewenste dag(del)en aan ons door waarmee je vervolgens gegarandeerd opvang hebt op de doorgegeven dagen.
 • We hebben slechts een beperkt aantal flexibele plekken binnen de Kinderopvang.


Algemeen:

 • Minimum afname bij alle contracten is 5 uren per dagdeel, 10 uur voor een hele dag (van 8.00 uur tot 18.00 uur).
 • Voor het 52 weken en 47 weken contract is van toepassing dat je minimaal 2 dagdelen per week af dient te nemen.
 • In overleg kun je dit per half uur verlengen, tegen hetzelfde tarief (dus brengen vanaf 07.00 uur of 07.30 uur en ophalen om 18.30 uur en 19.00 uur).
Tarieven Buitenschoolse opvang
Prijs/uur
BSO 52 weken
€ 8,69
BSO 45 weken
€ 9,20
BSO Flexibel
€ 10,57
VSO 40 weken
€ 9,20
VSO Flexibel
€ 10,57
Max. vergoeding Belastingdienst
€ 9,12

BSO – 52 weken contract:

 • 52 weken per jaar op vaste dagen buitenschoolse opvang en de mogelijkheid om dagen te ruilen of compenseren. Je betaalt altijd een vast maandbedrag en hebt ook opvang in de schoolvakanties.
 • Voor gemiste dagen bouw je een ruilservice tegoed op. Zo kun je op een ander moment een gemist dag(deel) inhalen, mits er plek is op de groep. Dit tegoed is zes maanden geldig: 30 dagen voor afmelding en 5 maanden na afmelding.
 • Een compensatie dag dient minimaal 15 dagen van te voren aangevraagd te worden. Wij beoordelen de aanvraag 2 weken voorafgaand aan de desbetreffende dag, je hoort van ons of er plek is op de groep.
 • Je kunt een ruilservice tegoed opbouwen van maximaal 50 uur.
 • Opvang tijdens studiedagen vraag je apart aan in het Ouderportaal tegen betaling van hetzelfde tarief of door middel van tegoeden, met een minimum van 5 uur per dagdeel. De studiedag dient minimaal 15 dagen van te voren aangevraagd te worden, en zal binnen deze termijn altijd goedgekeurd worden.


BSO – 45 weken contract:

 • 45 weken per jaar op vaste dagen buitenschoolse opvang, ook in de schoolvakanties. Voor 7 weken regel je zelf een alternatief.
 • Welke 7 weken je geen opvang wenst, stel je vooraf vast. Dit mag je tot 4 weken voor de aangegeven week wijzigen.
 • In dit contract heb je geen mogelijkheid om gemiste contracturen te compenseren. Je kunt tegen betaling van hetzelfde tarief wel een extra dag afnemen, mits er plek is op de groep.
 • Bij het 45 weken contract start je met een negatief tegoed, deze werk je weg door vakantie weken af te melden in het ouderportaal. Te weinig afgemeld uren worden aan het eind van het kalenderjaar extra in rekening gebracht.
 • Wil je opvang tijdens studiedagen dan kan dat tegen betaling van hetzelfde tarief met een minimum van vijf uur per dagdeel. De studiedag dient minimaal 15 dagen van te voren aangevraagd te worden. Wij beoordelen de aanvraag 2 weken voorafgaand aan de desbetreffende dag, en je hoort van ons of er plek is op de groep.


BSO – Flexibel contract:

 • Buitenschoolse opvang op wisselende dagen in de week.
 • Je betaalt alleen wat je afneemt met een minimum van 3,5 uur in de week en 5 uur in de week in schoolvakanties. Hierbij is van toepassing dat je flexibel bent in de dagen waarop je opvang aan wilt vragen. Niet in de uren op die dag. Daarvoor is van toepassing: einde schooldag tot 18:30 uur met desgewenst laatopvang tot 19 uur.
 • Uiterlijk drie weken van te voren geef je de gewenste dagen aan ons door waarmee je vervolgens gegarandeerd opvang hebt op de doorgegeven dagen.
 • We hebben slechts een beperkt aantal flexibele plekken binnen onze BSO.


VSO – 40 weken contract:

 • Alle 40 schoolweken voorschoolse opvang vanaf 7:00 uur of 7:30 uur op vaste dagen.
 • In dit contract heb je geen mogelijkheid om dagen te ruilen of niet opgenomen contracturen te compenseren. Je kunt tegen betaling van hetzelfde tarief wel een extra dag afnemen, mits er plek is op de groep.


VSO – Flexibel contract:

 • Voorschoolse opvang op wisselende dagen in de week.
 • Je betaalt alleen wat je afneemt met een minimum van 1 uur in de week.
 • Uiterlijk drie weken van te voren geef je de gewenste dagen aan ons door waarmee je vervolgens gegarandeerd opvang hebt op de doorgegeven dagen.
 • We hebben slechts een beperkt aantal flexibele plekken binnen onze VSO.


Algemeen:

 • De schooltijden variëren en de opvanguren worden hierop afgestemd. Je kunt dit per half uur uitbreiden, tegen dezelfde tarieven.
 • Voor de vakantiedagen geldt een minimum van 5 uur per dagdeel.
 • Voor de Voorschoolse Opvang (VSO) geldt een minimum van 1 uur.
Tarief peuteropvang
Prijs/uur
Peuteropvang (40 weken)
€ 9,87
Max. vergoeding Belastingdienst
€ 10,25

Peuteropvang:

 • 40 weken per jaar op vaste ochtenden peuteropvang.
 • Je betaalt iedere maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag wordt berekend door 40 weken (het aantal schoolweken) x het aantal uren dat jouw kind per week naar de peuteropvang gaat te delen door 12 maanden.
 • Een ochtend is 5 uur. Minimum afname is 2 ochtenden per week.

Gemeentelijke bijdrage
Voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente een bijdrage. Hierdoor is de eigen bijdrage voor ouders hetzelfde. Om de eigen bijdrage te bepalen dien je bij plaatsing een kopie toe te sturen van jouw belastingaanslag en/of een kopie van je verzamelinkomen of toetsingsinkomen. Bij wijzigingen in je inkomen ben je verplicht ons hiervan op de hoogte te stellen.

Back To Top