Skip to content

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (swwkinderopvang.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
SWW Kinderopvang BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SWW Kinderopvang BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SWW Kinderopvang BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.  Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen SWW Kinderopvang BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
SWW Kinderopvang BV garandeert niet date-mails die aan SWW Kinderopvang BVworden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SWW Kinderopvang BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Veiligheid
De website van SWW Kinderopvang BV wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen naar omgevingen buiten swwkinderopvang.nl) in deze website brengen je naar sites van derden, waarbij SWW Kinderopvang BV niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van SWW Kinderopvang BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat SWW Kinderopvang BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Back To Top