Skip to content

Pagina 1 van 4
Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark

Gegevens kind:


Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark

Gegevens ouder/verzorger 1:

Gegevens ouder/verzorger 2:

Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark

Inschrijven

Gewenste dagdelen (max. 2 dagdelen)

Kosten

Indien je nee hebt aangegeven, wordt vanuit de school contact met je opgenomen om de deelname van je kind invulling te geven. Wanneer je kind op de aangegeven dag niet kan of komt en je hebt dit kenbaar gemaakt voor 9:00 uur van deze dag, dan krijg je ruiltegoed waarmee je, indien de groep dit toelaat, je kind op een andere dag kunt laten deelnemen.
Inschrijfformulier Naschools aanbod Pelkpark

Basisgroepen

Je kind wordt in een vaste basisgroep, conform de wettelijke regels uit de Wet kinderopvang geplaatst. Met ondertekening van dit formulier geef je ons gedurende de hele overeenkomst met SWW Kinderopvang toestemming om je kind(eren) tijdelijk in een andere basisgroep te plaatsen tijdens uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld wanneer groepen samengevoegd worden vanwege een lager kindaantal, tijdens vakantietijd of tijdens een extra activiteit.

Toestemming

Het is belangrijk dat wij over een aantal zaken weten of je toestemming geeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het maken van foto’s, het invullen van het kindvolgsysteem of het slapen op de buik. Voor de eerste opvangdag en eens per jaar dien je dit in te vullen in ons ouderportaal. Tussentijdse wijzigingen kun je aanbrengen en moet je dan ook melden via info@swwbv.nl.

Tenslotte verklaar je hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ons privacy protocol, te vinden op onze site www.swwkinderopvang.nl, en ga je akkoord met het verwerken van je persoonsgegevens.
Wissen
Back To Top