Skip to content

Pagina 1 van 4
Inschrijfformulier kinderopvang 0-4 jaar

Gegevens kind:


Inschrijfformulier kinderopvang 0-4 jaar

Gegevens ouder/verzorger 1:

Gegevens ouder/verzorger 2:

Inschrijfformulier kinderopvang 0-4 jaar

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Flexibele opvang

Contractkeuze

Inschrijfformulier kinderopvang 0-4 jaar

Stamgroepen

Je kind wordt in een vaste stamgroep, conform de wettelijke regels uit de Wet kinderopvang geplaatst. Met ondertekening van dit formulier geef je ons gedurende de hele overeenkomst met SWW Kinderopvang toestemming om jouw kind(eren) tijdelijk in een andere stamgroep te plaatsen tijdens uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld wanneer groepen samengevoegd worden vanwege een lager kindaantal, tijdens vakantietijd of tijdens een extra activiteit.

Toestemming

Het is belangrijk dat wij over een aantal zaken weten of je toestemming geeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het maken van foto’s, het invullen van het kindvolgsysteem of het slapen op de buik. Voor de eerste opvangdag en eens per jaar dien je dit in te vullen in ons ouderportaal. Tussentijdse wijzigingen kun je aanbrengen en moet je dan ook melden via info@swwbv.nl.
Tenslotte verklaar je hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ons privacy protocol, te vinden op onze site www.swwkinderopvang.nl, en ga je akkoord met het verwerken van je persoonsgegevens.
Wissen
Back To Top