Skip to content

Pagina 1 van 4
Inschrijfformulier peuteropvang 2-4 jaar

Gegevens kind:


Inschrijfformulier peuteropvang 2-4 jaar

Gegevens ouder/verzorger 1:

Gegevens ouder/verzorger 2:

Inschrijfformulier peuteropvang 2-4 jaar

Inschrijving 1e keuze

Inschrijving 2e keuze

Dagdelen (minimaal 2)

Inschrijfformulier peuteropvang 2-4 jaar

Ouderhulp

Bij een aantal activiteiten doen we een beroep op de ouders. Wil je:
Helpen bij uitstapjes:
Helpen met vervoer:
Ben je bereid om eventueel zitting te nemen in de oudercommissie:
Mocht je bij een van deze activiteiten/oudercommissie nodig zijn, dan word je door onze pedagogische medewerkers benaderd.

Toestemming

Het is belangrijk dat wij over een aantal zaken weten of je toestemming geeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het maken van foto’s of het invullen van het kindvolgsysteem. Voor de eerste opvangdag en eens per jaar dien je dit in te vullen in ons ouderportaal. Tussentijdse wijzigingen kun je aanbrengen en moet je dan ook melden via info@swwbv.nl.

Tenslotte verklaar je hiermee kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ons privacy protocol, te vinden op onze site www.swwkinderopvang.nl, en ga je akkoord met het verwerken van je persoonsgegevens.    
Wissen
Back To Top