Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De methode Piramide, de basis van VVE

SWW Kinderopvang werkt met de methode Piramide. Piramide is als eerste (en voorlopig enige) officieel erkende methodiek met aantoonbare effecten! 

Op de groepen zijn een bouwhoek, een huishoek en een boekenhoek aanwezig. Iedere 3, 4 weken is er een vaststaand thema dat geschikt is voor jonge kinderen. De groep wordt dan samen met de kinderen in de sfeer van het thema aangekleed en er is een thematafel met spullen die bij het thema passen. In die periode worden er met de kinderen allerlei activiteiten gedaan die met het thema te maken hebben. Daarbij gebruiken we veel verschillend spelmateriaal waardoor de ontwikkeling van het kind spelenderwijs op allerlei ontwikkelingsgebieden wordt gestimuleerd. Piramide heeft veel vaste onderdelen die iedere dag terugkomen zoals de dagritmekaarten, liedjes tijdens het opruimen en tijdens het eten en de groepsactiviteiten. Kinderen vinden het prettig als ze weten wat ze gaan doen want dat geeft zekerheid en veiligheid. Hierdoor voelen zij zich vrij om zich verder te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers geven de kinderen veel complimenten en benadrukken wat ze allemaal kunnen. Door deze positieve benadering en het vertrouwen dat ze in kinderen hebben durven kinderen nieuwe uitdagingen aan.

We gaan uit van wat het kind kan en sluiten hier in onze begeleiding op aan. De kinderen ervaren dat ze de ruimte krijgen om het zelf te doen maar ook dat ze op de  hulp van een pedagogisch medewerker kunnen rekenen.  

VVE-begeleidsters

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in haar/zijn eigen tempo. Soms gaat de ontwikkeling anders dan verwacht of heeft een kind een andere of extra begeleiding nodig om zich te kunnen ontwikkelen. SWW kinderopvang biedt deze mogelijkheid. Na goedkeuring van u (ouder/verzorger) en op indicatie van het consultatiebureau (Yunio JGZ) kunnen gespecialiseerde pedagogisch medewerkers (VVE-begeleidsters) uw kind extra begeleiding bieden gedurende 1 uur per week. Het is tevens mogelijk dat de VVE-begeleidster u als ouder/verzorger en uw kind in de thuissituatie ondersteund.

VVE thuis

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ouders spelen hierbij een grote rol. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel invloed op de ontwikkeling van uw kind. Uw kind kan spelenderwijs veel leren. VVE thuis helpt u hierbij.

Wat is VVE thuis

VVE thuis is voor ouders met kinderen van 2 - 4 jaar. De VVE-begeleidster komt bij u thuis en biedt u en uw kind activiteiten aan die aansluiten aan bij het thema op de peuteropvang of kinderdagverblijf. U krijgt uitleg over de activiteiten en informatie over de ontwikkeling van uw kind. Zo leert uw kind nog meer en leert u hoe u uw kind kunt ondersteunen en stimuleren.

Waar en wanneer

De VVE-begeleidster komt 1x in de week 1 uur bij u thuis.

Vragen

Heeft u belangstelling of wilt u nog meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. 
 

Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

De pedagogisch medewerkers
vullen voor uw kind een ontwikkelingsvolgmodel in. De ontwikkelingsgebieden die
centraal staan zijn: de sociaal-emotionele-, de taal-, de spel- en motorische
ontwikkeling. Als het OVM ingevuld is, wordt dit met u besproken. Als uw kind 4
jaar is wordt het OVM verstuurd naar de basisschool. We vinden het belangrijk
dat er doorlopende ontwikkelingslijn ontstaat en aangesloten wordt bij de
ontwikkeling van uw kind.

Video Interactie begeleiding (VIB): een beeld zegt meer dan duizend woorden

In februari 2014 zijn vijf medewerkers van SWW Kinderopvang gecertificeerd als Video Interactie begeleider (VIB’er). Het opleidingstraject voor de VIB heeft twee jaar geduurd en de medewerkers zijn opgenomen in het register van het landelijk bureau van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling.

VIB is een methode die de communicatie/interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers inzichtelijk maakt en verbetert. Op alle groepen worden video-opnamen gemaakt van het spel van een kind of van het contact tussen pedagogisch medewerker en het kind. Goed contact tussen pedagogisch medewerkers en kinderen is de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Een pedagogisch medewerker die goed contact heeft met een kind, begrijpt de behoeften van het kind beter en kan het kind beter ondersteunen. Zowel emotioneel als verstandelijk. Het kind kan zo een gevoel van zelfvertrouwen ontwikkelen waardoor het meer geprikkeld wordt tot ontdekken en verdere ontwikkeling. Kracht en sterke kanten
VIB gaat uit van de kracht en sterke kanten van de pedagogisch medewerkers en door de beelden krijgen de pedagogisch medewerkers hier beter zicht op. Alle pedagogisch medewerkers worden in de komende jaren regelmatig gefilmd op de groep in contact met de kinderen. SWW Kinderopvang gelooft dat een beeld meer zegt dan duizend woorden.

Voor meer informatie over de VVE-projecten: Stichting Welzijn Winterswijk
Madelon Holweg, Coördinator voorschoolse projecten tel: 0543-546085 of
06.26467978 Email: Madelon Holweg